بازگشت  به درگاه >

iPa راهنمای نصب

SIMPLE بارگذاری نسخه تحت ویندوز


جهت نصب iOS جهت آماده سازی iTools بارگذاری

http://www.itools.cn  سایت iTools


iTools جهت ارتباط USB اتصال گوشی با کابل


SIMPLE فعال سازی نصب


SIMPLE تکمیل نصب و استفاده