اطلاعات پروژه

اندازه: 128 * 128px، پشتیبانی از فرمت JPG / PNG

اطلاعات حسابرسی

اطلاعات تماس

هشدارها

1. وب سایت ارائه شده توسط حزب پروژه در دسترس عموم و پایدار است.

2. قراردادهای هوشمند به شبکه اصلی اعزام می شوند و منطق حساس نیاز به منبع باز دارد.

3. قراردادهای حساس نیاز به گزارش های حسابرسی از سازمان های امنیتی شخص ثالث دارد.

4. منطق تعامل روشن، مفید، و سازگار با سمت تلفن همراه است.

5. با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، هیچ تقلب و تخلفی صورت نمی گیرد.

6. در صورتی که قوانین و مقررات مربوطه نقض شود، به طور داوطلبانه مسئولیت قانونی مربوطه را بر عهده داشته باشد.